Breng als zorgverlener of als diabetesteam uw competenties op het gebied van Zelfmanagement-educatie in kaart.

Competenties op gebied van zelfmanagement-educatie

De NDF Zorgstandaard Diabetes beschrijft zelfmanagement-educatie als essentieel en integraal onderdeel van de diabeteszorg. Het is daarom van belang om zorgverleners inzicht te geven in het totale pakket van competenties die idealiter behoren bij zelfmanagement-educatie. Niet in alle diabetesteams is al voldoende deskundigheid aanwezig op het gebied van zelfmanagement en zelfmanagement-educatie. Het competentieprofiel en de -scan zijn informatieve- en bewustwordingsinstrumenten. Het gebruik van beide instrumenten kan als eerste stap een houvast zijn voor zorgverleners om met zelfmanagement-educatie aan de slag te gaan.

Weten waar u staat

Het invullen van de competentiescan kost ongeveer 20 minuten!
In het competentieprofiel worden 7 competentiegebieden onderscheiden. In de competentiescan krijgt u per competentiegebied de bijbehorende competenties, met onderscheid naar kennis en vaardigheden, met de mogelijkheid te scoren op een schaal van 1 t/m 4.

Met deze competentiescan krijgt u direct feedback in hoeverre u en/of uw diabetesteam reeds over de benodigde competenties uit het "Competentieprofiel zelfmanagement-educatie bij diabetes" beschikt en binnen welke gebieden eventueel een leerbehoefte bestaat. De scan adviseert u welke kenmerken van scholing wenselijk zijn voor u of voor uw diabetesteam om mogelijke lacunes weg te nemen.

De door u ingevulde scan kunt u als een PDF document bewaren op uw eigen computer. U kan later nog eens terugkijken hoe u gescoord heeft op de verschillende competenties. Indien u bijvoorbeeld na een jaar nogmaals de competentiescan invult, kunt u uw progressie meten.
De gegevens van de ingevulde scan worden anoniem in een database opgeslagen en zijn niet herleidbaar naar u als zorgverlener.

Meteen starten: individueel of in teamverband?

Bij aanvang van de competentiescan kunt u kiezen tussen:
  1. De scan individueel invullen (0 graden feedback).
  2. De scan gebruiken voor een 90 of 360 graden feedbackronde of voor een teammeting .
OF
Meer uitleg over het gebruik van de competentiescan vindt u onder het kopje "Voor wie?" in de grijze navigatiebalk bovenaan.

Meer informatie

Wanneer u een ziet naast de titel van het competentiegebied klikt, ziet u een toelichting op het competentiegebied.
Wanneer u op de naast de competentie klikt, ziet u aanvullende informatie over de betreffende competentie en referenties en doorklikmogelijkheden naar informatieve websites. Meer uitleg over het gebruik van de competentiescan, de betekenis van de competentiegebieden en een toelichting op de scores vindt u in de grijze navigatiebalk bovenaan.
De zelfscan wordt geladen
Moment geduld a.u.b.